Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie * * * * * Serdecznie zapraszamy w nasze progi

* * * * * * * * *


Uczniowie
Rada Rodziców
Dyrekcja
Sekretariat
Nauczyciele
Samorząd
Pedagog
Logopeda
Świetlica
Biblioteka
Opieka medyczna
Historia


Nakarm głodne dziecko


Licznik strony


Strona rekomendowana przez Ogólnopolski Katalog EdukacyjnyBIP
2013-2014

Wersja do druku

02.09.2013 r. Inauguracja roku szkolnego
10.09.2013r. Spotkania z rodzicami klas 0-3 -
wybory do Rady Rodziców
11.09.2013r. Spotkania z rodzicami klas 4-6 -
wybory do Rady Rodziców
14.10.2013r. Akademia z okazji Dnia KEN; dzień wolny od zaj. dydaktycznych
23.10.2013r. Pasowanie na ucznia - klasy I
25.10.2013r. I wewnętrzny próbny sprawdzian - klasa VI
30.10.2013r. Konsultacje indywidualne w godz.17-18
31.10.2013r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
01.11.2013r. Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny
08.11.2013r. Apel z okazji Święta Niepodległości
19.11.2013r. Zebrania z rodzicami kas 0-3
20.11.2013r. Zebrania z rodzicami klas 4-6
10.12.2013r. Informacje dla rodziców uczniów klas IV-VI o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
11.12.2013r. II wewnętrzny próbny sprawdzian - klasa VI
12.12.2013r. Próbny wewnętrzny test kompetencji Trzecioklasisty
20.12.2013r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - Jasełka
23-31.12.2013r. Zimowa przerwa świąteczna
01.01.2014r. Nowy Rok – dzień ustawowo wolny
03.01.2014r. Koniec I semestru - powiadomienie uczniów i ocenach semestralnych
03.01.2014r. Powiadomienie rodziców o ocenach semestralnych
06.01.2014r. Dzień ustawowo wolny
08.01.2014r. Bale noworoczne
13.01.2014r. Konferencja klasyfikacyjna
14.01.2014r. Wywiadówki klas 0-3
15.01.2014r. Wywiadówki klas 4-6
17.01.2014r. Apel podsumowujący I semestr
20.01-02.02.2014r. Ferie zimowe
luty 2014r. Zewnętrzny próbny sprawdzian klas VI (OPERON)
08.02.2014r. Dzień Otwarty szkoły - zajęcia odrabiane za 02.05.2014r.
21.03.2014r. Dzień Wiosny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
25.03.2014r. Zebrania z rodzicami klas 0-3
26.03.2014r. Zebrania z rodzicami klas 4-6
marzec/kwiecień 2014r. Zewnętrzny test kompetencji Trzecioklasisty (OPERON)
kwiecień 2014r. Ogólnopolski sprawdzian klas VI – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I–V
17.04-22.04.2014r. Wiosenna przerwa świąteczna
01.05.2014r. Dzień ustawowo wolny
02.05.2014r. Dzień ustawowo wolny wolny (odpracowany w sobotę 8.02.2014r.)
13.05.2014r. Zebrania z rodzicami klas 0-3
14.05.2014r. Zebrania z rodzicami klas 4-6 - powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną
24.05.2014r. Dzień Patrona - zajęcia odrabiane za 20.06.2014r.
19.06.2014r. Boże Ciało – dzień ustawowo wolny
20.06.2014r. Dzień wolny (odpracowany w sobotę 24.05.2014r.)
06.06.2014r. Powiadomienie uczniów o ocenach rocznych
09.06.2014r. Pisemne powiadomienie rodziców o ocenach rocznych
16.06.2014r. Konferencja klasyfikacyjna
23.06.2014r. Apel podsumowujący semestr II
24.06.2014r. Giełda podręczników
27.06.2014r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014


UWAGA!

  • O ewentualnych zmianach w kalendarium dzieci i rodzice będą informowani na bieżąco.

 


Humor szkolny
STRONA dla naszych uczniów
kliknijMiejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej
ul. Aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów, tel./fax.: 32 235-27-45

Hosting sponsorowany przez: